Over ons

Visie

Wij van OnderwijsOpReis geloven dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs, waarbij er gekeken wordt naar de leerbehoeften van het kind. Het kind staat bij ons centraal, niet de methoden. De methoden zijn een middel om het kind te ondersteunen bij het leerproces. Daarnaast zijn wij van mening dat ieder Nederlands kind dat in het buitenland woont, recht heeft op NTC onderwijs, zodat de connectie met de moedertaal en de Nederlandse cultuur gewaarborgd blijft.

Missie

Het realiseren van onderwijs op maat voor ieder Nederlands kind, ongeacht de situatie of plek waar het kind zich bevindt. Het Nederlandse onderwijssysteem bereidt ieder kind voor op zijn rol in de Nederlandse maatschappij. Het reguliere onderwijs is gericht op de omgeving en het land waarin het kind leeft. Door het internet en de mogelijkheid van reizen, is de wereld van het kind echter groter geworden. Wij vinden dat kinderen voorbereid moet worden om zichzelf niet alleen als Nederlandse burger, maar ook als wereldburger staande te houden. Wij maken onderwijs op afstand mogelijk, zodat ouders met hun kinderen op reis kunnen of (tijdelijk) in het buitenland kunnen gaan wonen. Het kind ervaart op die manier verschillende culturen en wordt wereldwijs, terwijl wij zorgen voor de voortzetting van de educatie van het kind volgens het Nederlandse onderwijssysteem.

Juf Marjolein
Juf Marjolein
Directie-leerkracht
Sinds ik bijles volg gaat het veel beter op school, haal ik betere cijfers en heb ik veel minder stress aan mijn hoofd. Ik heb nu al ongeveer twee jaar bijles en het wordt leuker en leuker.
Juliet