Het onderzoek: onderwijs op een andere locatie

Een onderzoek naar de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt om maatwerk te leveren aan individuele kinderen voor wie onderwijs op een school tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk of wenselijk is.